S011

พื้นที่ใช้สอยที่ต้องการโถงทางเข้าเพื่อล้างมือทําความสะอาด ก่อนเข้าตัวบ้านห้องรับแขก, ห้องทานอาหาร, ครัวหรือพื้นที่เตรียม อาหาร โดยให้มีส่วนครัวไทยแยกเป็นสัดส่วน มีส่วนของห้องพักแม่บ้านห้องทํางานเพื่อตอบสนองการทํางานที่บ้าน ห้องนั่งเล่น นอกเหนือจากนั้นอยากให้ มีพื้นที่ใช้สอยสวนสันทนาการเพิ่มเติม เพื่อทํากิจกรรมระหว่างครอบครัว ห้องนอน 3 ห้องนอน มี ห้องน้ำในตัว พร้อมสวนแตงตัวชั้นล่างมีห้องนอน 1 ห้อง สําหรับผู้สูงอายุ ที่จอดรถอย่างน้อยอยู่ 3 คัน

Bed
4 ห้องนอน
Bathroom (1)
5 ห้องน้ำ
Car
3 คัน
Home Run
520 ตร.ม.
Land (1)
22x28 ม./ 154 ตร.ว.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart