S012

บ้านพักอาศัย สไตล์ THAINIQUE

บ้านพักอาศัย สไตล์ THAINIQUE เป็นบ้านที่ผสมผสานระหว่างความเป็นไทย มาปรับให้ทันสมัยขึ้น หรือเรียกง่ายๆ ว่า ไทยประยุกต์ โดยมี 5-6 ห้องนอน ห้องน้้า 6-7 ห้อง ที่จอดรถ 4-5 คัน

บ้านตากอากาศ

แนวความคิดในการออกแบบ ต้องการตอบรับกลุ่มคนที่อยากมีบ้านพักตากอากาศผู้ออกแบบต้องการที่จะดึง บรรยากาศ โดยรอบ ให้กับบ้านหลังนี้ โดยเปิดรับธรรมชาติให้ได้มากที่สุด ผู้ออกแบบน้าเอกลักษณ์ความเป็นไทยมาใช้ในการออกแบบ เช่น บ้านใต้ถุนสูง ซึ่งเหมาะกับการใช้กับบ้านที่ปลูกบนเชิงเขา และใช้ หลังคาทรงจั่ว เพื่อบังแสงอาทิตย์ให้ได้มากที่สุด การใช้ลายฝาประกน มาเป็น Facade เพื่อสร้างมิติให้กับบ้านเพื่อ ความทันสมัยมากยิ่งขึ้น Function การใช้งานแยกชัดเจน ชั้นล่างเป็น Zone ที่ใช้ร่วมกันภายในครอบครัว มีสระว่าย น้้าที่ตอบรับกับบรรยากาศภายนอก และชั้น 2 เป็นพื้นที่ส่วนตัวที่สามารถเห็นวิวได้ทุกห้อง

Bed
5 ห้องนอน
Bathroom (1)
6 ห้องน้ำ
Car
4 คัน
Home Run
860 ตร.ม.
Land (1)
30x31 ม./ 233 ตร.ว.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart