M060

CONCEPTUAL DESIGN : แนวความคิดในการออกแบบ

บริบทความต้องการที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน เมื่อผู้อยู่อาศัยต้องการบ้านที่ตอบสนองการใช้ชีวิตที่พิเศษกว่าแต่ปัญหาพื้นที่ที่ค่อนข้างจำกัดในปัจจุบัน ทำให้บ้านพักอาศัยต้องเปลี่ยนรูปแบบไปบ้านพักอาศัย 3 ชั้น ที่เน้นพื้นที่ใช้สอยเต็มพื้นที่ ผสมผสานความยืดหยุ่นของการใช้พื้นที่ เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ ภายใต้การออกแบบให้พื้นที่แต่ละส่วนต่อเนื่องกัน โดยมีรายละเอียดของพื้นที่แต่ละชั้นดังนี้

พื้นที่ชั้น 1 จัดเตรียมพื้นที่จอดรถได้ถึง 4 คัน แยกส่วนระหว่างพื้นที่ด้านหน้าที่เป็นพื้นที่อยู่อาศัยและส่วนบริการด้านหลัง จัดพื้นที่ Living และ Dining ที่ต่อเนื่องกัน สร้างความโล่งโปร่งด้วย Double Space ของระดับฝ้าเพดาน พื้นที่ด้านนอกจัดให้มีระเบียงที่ต่อเนื่องกับพื้นที่ภายใน สามารถรองรับกิจกรรมได้หลากหลาย

พื้นที่ชั้น 2 ถือว่าเป็น Highlight ของตัวบ้าน การจัดวางแนวบันไดให้วางตัวอยู่บริเวณด้านในของตัวบ้าน ช่วยให้พื้นที่ห้องต่างๆที่อยู่โดยรอบได้สัมผัสอากาศภายนอก ดีต่อการระบายอากาศ และรับแสงการจัดวางระดับที่แตกต่างของพื้นที่ช่วยสร้างความน่าสนใจ ระดับที่แตกต่างสามารถปรับเปลี่ยนเป็นที่นั่ง หรือมุมพักผ่อนได้หลากหลายนอกจากนี้ยังมีพื้นที่ Outdoor ของสระน้ำที่เชื่อมต่อกับพื้นที่ระเบียงด้านหน้า ต่อเนื่องเข้าไปสู่พื้นที่ภายในที่เป็น

 Fitness สร้างความรู้สึกโล่ง และกว้างขวาง สร้างความรู้สึกที่ผ่อนคลาย

พื้นที่ชั้น 3 จัดวางเป็นพื้นที่ Private Zone เป็นพื้นที่ของห้องนอน ห้องเกมส์ และห้อง Family Room ที่มีพื้นที่ Outdoor ด้านนอกมีพื้นที่ปลูกต้นไม้ การเล่นระดับที่ไม่แตกต่างกันมากของพื้นที่แต่ละส่วน ทำให้สามารถเชื่อมพื้นที่แต่ละส่วนเข้าไว้ด้วยกันได้

Bed
4 ห้องนอน
Bathroom (1)
6 ห้องน้ำ
Car
4 คัน
Home Run
740 ตร.ม.
Land (1)
20x21 ม./ 105 ตร.ว.
Untitled 1
บ้าน 3 ชั้น

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart