M052

Smart Modern cottage

บนพื้นที่ใช้สอย 400 ตารางเมตรที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับเทคโนโลยีเพื่อการอยู่อาศัย โดยถูกออก แบบให้มีความเป็น compact house ที่คำนึงถึงการจัดสรรการใช้งานของพื้นที่ที่มีอย่างจำกัดให้ใช้งานได้หลากหลายบนรูปแบบดีไซน์ ที่ทันสมัย มีการวางตำแหน่งไฟอัจฉริยะ ในบริเวณต่างๆ รวมถึงการออกแบบที่คำนึงถึงการเชื่อมต่อกันของพื้นที่ต่างๆภายในบ้าน

Bed
4 ห้องนอน
Bathroom (1)
5 ห้องน้ำ
Car
3 คัน
Home Run
425 ตร.ม.
Land (1)
20x25 ม./ 125 ตร.ว.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart