M055

CONCEPTUAL DESIGN : แนวความคิดในการออกแบบ

แนวคิดในการออกแบบต้องการตอบรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการบ้านที่มีความเป็นส่วนตัว ผู้ออกแบบต้องการที่จะสร้าง บรรยากาศให้กับบ้านหลังนี้ มีความเป็นส่วนตัวมากที่สุด หลีกหนีจากความวุ่นวายภายนอก จึง Facade เพื่อสร้าง Space ให้กันภายในบ้าน รวมถึงการสร้างบรรยากาศสีเขียว ระหว่างโรงจอดรถกับตัวบ้าน เพื่อต้องการให้ลม สามารถถ่ายเทอากาศได้ทุกพื้นที่และสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีพื้นที่ดินส่วนตัว โดยที่ไม่ต้องการถมดินเพิ่ม หรือ มีบ่อน้ำธรรมชาติอยู่แล้ว สามารถใช้ประโยชน์จากพื่นที่ดินเดิม เพื่อสร้างบรรยากาศของบ้านให้อบอุ่นได้

Bed
5 ห้องนอน
Bathroom (1)
8 ห้องน้ำ
Car
4 คัน
Home Run
910 ตร.ม.
Land (1)
26.6x39 ม./ 259 ตร.ว.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart