C013

HOUSE STANDARD : 2024

CONCEPTUALDESIGN : แนวความคิดในการออกแบบ

แนวความคิดในการออกแบบ  เนื่องจากโจทย์ เป็นบ้าน 3 ชั้น และพื้นที่ค่อนข้างเล็ก ทางผู้ออกแบบ จึงมองว่า การเปิดคอร์ดกลางบ้านจะช่วยให้บ้านดูกว้างขึ้น ทำให้รูปทรงอาคารดูสมส่วน รวมถึงเป็นการสร้างพื้นที่ให้มีความเป็นส่วนตัว และใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด ประกอบกับการเริ่มต้นธุรกิจภายในครอบครัว จึงแบ่งโซนด้านหน้าอาคารให้เป็นพื้นที่ธุรกิจเล็กๆ ซึ่งเหมาะกับยุคสมัยใหม่ แต่บ้านก็ยังคงรูปทรงและรูปลักษณ์ ที่อบอุ่น เหมาะ กับสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย

5 ห้องนอน
7 ห้องน้ำ
จอดรถ 3 คัน
636.00 SQM.
กว้าง 25.70 x 29.20 m.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart