5 ข้อควรต้องรู้ก่อนออกแบบบันไดมาตรฐาน

บันไดมาตรฐาน ปก รับสร้างบ้านหรู

5 ข้อควรต้องรู้ก่อนออกแบบบันไดมาตรฐาน

5 ข้อควรต้องรู้ก่อนออกแบบบันไดมาตรฐาน

 

  1. บันไดแต่ละช่วงต้องสูงไม่เกิน 3 เมตร จะอยู่ในระยะที่พอดี เดินขึ้นแล้วไม่เหนื่อยมากจนเกินไป

 

  1. ชั้นบันไดต้องกว้างไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร ความกว้างของบันไดแต่ละขั้นไม่ควรจะต่ำกว่า 80 เซนติเมตร (ไม่รวมส่วนที่ติดตั้งราวกันตก) หรือกว้างกว่านั้น เพื่อความสะดวกในการใช้งานของเจ้าของบ้าน

 

  1. ถ้าแต่ละช่วงสูงเกิน 3 เมตร ต้องมีชานพัก ขนาดบันไดมาตรฐานแต่ละช่วงต้องไม่เกิน 3 เมตร ถ้ามากกว่านี้จะต้องทำชานพักอยู่ตรงกลางด้วย และ ชานพักก็ต้องกว้าง-ยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของขั้นบันได

 

  1. ลูกตั้งลูกนอนบันได ต้องออกแบบให้เดินแล้วพอดี ลูกตั้งหรือส่วนที่กำหนดความสูงขั้นบันได ควรจะสูงไม่เกิน 20 เซนติเมตร ส่วนลูกนอนหรือส่วนที่กำหนดความกว้างบันได จะต้องมากกว่า 22 เซนติเมตร ไม่รวมส่วนที่เป็นจมูกบันได พอก้าวแล้วจะได้พอดีเท้า

 

  1. พื้นที่หน้าบันไดต้องมีเพียงพอไว้พักเหนื่อย บ้านที่มีผู้สูงอายุ การสัญจรผ่านบันไดถือว่าเหนื่อยไม่ใช่น้อย ดังนั้นเพื่อให้ผู้สูงอายุมีพื้นที่พักหลังเดินขึ้นหรือลงบันได บริเวณหน้าบันไดจะต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่าความกว้างและยาวของขั้นบันได จะได้เพียงพอต่อการก้าวเดินขึ้นลงมากที่สุด

 

ขอบคุณที่มา : http://www.jorakay.co.th/…/the-house-ladder-should-have…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart