สมาคมเข้าขอบคุณผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ

รับสร้างบ้านหรู

สมาคมเข้าขอบคุณผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน
คุณวรวุฒิ กาญจนกูล นายกสมาคม ธุรกิจรับสร้างบ้านนำคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าขอบคุณ คุณทวีพงษ์ วิชัยดิษย์ ผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ เพื่อขอบคุณที่การเคหะแห่งชาติได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมงานรับสร้างบ้าน Expo2020 เมื่อต้นเดือน ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา และได้หารือถึงความร่วมมือระหว่างกันเพื่อนวัตกรรมการสร้างบ้านใหม่ ๆ ที่จะตอบโจทย์ผู้อยู่อาศัยได้อย่างครบครันที่สุดในอนาคต

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart