ตรวจ ISO บริษัท ดับบลิวเฮ้าส์ รับสร้างบ้านมาตรฐานสูง

ตรวจ ISO บริษัท ดับบลิวเฮ้าส์ รับสร้างบ้านมาตรฐานสูง

ตรวจคุณภาพ ISO 9001:2015 โดย Auditor จาก Bureauveritas

เพื่อพัฒนาระบบการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามกรอบนโยบาย

ISO 9001 เป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และ ความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart