- 3 ห้อง - 5 ห้อง - 2 คัน - 150 ตร.วา - 26.00x23.00 m.  
                     
 
   
 
 

สร้างบรรยากาศและรูปแบบสถาปัตยกรรมให้เข้ากับสภาพธรรมชาติ ป่าเขา ด้วยลักษณะไทยร่วมสมัยโดยเน้น ลานเฉลียงและระเบียงขนาดใหญ่
เอื้อต่อการเป็นบ้านพักตากอากาศ อย่างลงตัว

 
     
   
 
 
Floor Plan 1
 
Floor Plan 2
 
   
 
 
   
     
 
 
W HOUSE CO.,LTD.
65/6 ซอยรามอินทรา 14 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
E-Mail whwhouse@yahoo.com โทรศัพท์. 0-2349-7668-70 แฟกซ์. 02-9435626