- 3 ห้อง - 5 ห้อง - 2 คัน - 121 ตร.วา - 23.00x21.00 m.  
                     
 
   
 
 

บ้านหรูร่วมสมัย โดดเด่นด้วยทางเข้าหลักที่ต้อนรับด้วยศาลาเล็ก บนบ่อน้ำ ที่มีความสดชื่นและร่มรื่นสระว่าน้ำขนาดพอเหมาะ ที่เป็นส่วนตัว ถูกโอบล้อม
ท่ามกลางความออุ่นจากทุกมุมมองภายในบ้านพื้นที่ภายในแบ่งการใช้งานได้อย่างลงตัว โดยทางเดินเชื่อมต่อภายในสร้างมุมมองที่เป็นอิสระ

 
     
   
 
 
Floor Plan 1
 
Floor Plan 2
 
 
 
W HOUSE CO.,LTD.
65/6 ซอยรามอินทรา 14 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
E-Mail whwhouse@yahoo.com โทรศัพท์. 0-2349-7668-70 แฟกซ์. 02-9435626