ขั้นตอนการตรวจงานและควบคุมงานก่อสร้างให้ได้มาตรฐานของบ้าน

 
     
 

1.งานวางผังอาคาร

ผังก่อสร้างที่วางไว้สัมพันธ์กับทิศทางแดด ลม วิว แนวอาคารข้างเคียง

ตรวจสอบแนวเขตที่ดินกับแปลน

ตรวจสอบส่วนที่ยื่นขององค์ประกอบอาคารตามแบบกับแนวเขตที่ดิน

 
 

2.ตรวจสอบงานฐานราก

ตำแหน่ง แนวศูนย์กลางของฐานราก ศูนย์เสา

ขนาดเสาเข็ม และจำนวนต้นของแต่ละฐาน

ระดับหัวเสาเข็ม

เหล็กเสริมขนาดระยะห่างและระยะหุ้มของคอนกรีตกับเหล็ก

ต้องล้างหัวเข็มให้สะอาด

 
 

3.งานเสาเข็ม

การชักลากและการยก

เข็มต้องตรงไม่โค้งงอ หรือมีรอยแตกร้าว

ในขณะตอกเข็มต้องได้ดิ่ง

หากใช้เข็มต่อ ควรใช้วิธีเชื่อมที่ได้มาตรฐาน

 
     
   
     
  4.งานคอนกรีต  
 

 

คอนกรีตเป็นวัสดุโครงสร้างที่มีส่วนผสมประกอบด้วยปูนซีเมนต์ ทราย หิน และน้ำในสัดส่วนที่พอ
เหมาะโดยมีคุณสมบัติเหมาะสมดังนี้

ปูนซีเมนต์ต้องเป็นปูนซีเมนต์ใหม่ ไม่เป็นเม็ดเนื่องจากได้รับความชื้น

ทรายเป็นทรายหยาบเม็ดแข็งมีเหลี่ยมขนาด 2 -3 มม. ไม่มีวัสดุอื่นเจือปน เช่น ดิน ใบไม้

ทรายเป็นชนิดแข็งไม่ผุกร่อนมีนนาดเล็กใหญ่คละกัน ไม่มีวัสดุอื่นเจือปน

น้ำเป็นน้ำสะอาด ปราศจากกรด ด่าง เกลือ น้ำมัน

แบบหล่อคอนกรีตต้องสนิทแน่น เพื่อป้องกันการรั่วไหลของน้ำปูนซีเมนต์

หมายเหตโดยปกติงานโครงสร้างทั่วไป อัตราส่วนผสม ปูน : ทราย : หิน = 1 : 2 : 4 โดยปริมาณและ
ผสมพอประมาณ ให้คลุกเคล้าส่วนผสมต่าง ๆ ให้เข้ากัน แต่ไม่ให้ผสมน้ำมากเกินไปจนทำให้เสียกำลัง

 
 


5. งานผูกมัด


เหล็กต้องได้มาตรฐานที่กำหนดในแบบก่อสร้าง

การจัดวางเหล็กเสริม จะต้องวางให้ถูกตำแหน่ง

การต่อทาบเหล็ก ระยะทาบไม่ควรน้อยกว่า 40 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็ก

 
 

6.งานไม้

ไม้ที่ใช้ในโครงสร้างต่าง ๆ ที่มองเห็นด้วยตา เช่น ไม้เชิงชาย ไม่ระแนงฝ้าชายคาต้องไสผิวให้
เรียบร้อย

ส่วนไม้บันไดจะต้องทำด้วยความประณีต

 
 

7.งานโครงหลังคา แบ่งเป็นงานโครงสร้างหลังคาและงานมุงหลังคางานโครงสร้าง
หลังคาเหล็ก

ตรวจดูขนาด ความหนา ระยะระแนงและจันทัน

ตรวจดูรอยเชื่อม

ทาสีกันสนิมให้ทั่วทุกซอกทุกมุม

งานมุงหลังคา

การมุงกระเบื้อง การทำทับหลัง สันตะเข้ ต้องได้รับมาตรฐานตามบริษัทฯ ผู้ผลิตกระเบื้อง

 
 

8.การก่ออิฐ

การก่ออิฐจะต้องมีเหล็กยื่นจากเสา เพื่อประสานผนังให้เชื่อมต่อกับเสาได้ดี

อิฐที่นำมาก่อต้องทำให้อิ่มน้ำก่อน

การก่อ ต้องให้ตรงโดยการขึงเอ็น

ผนังก่ออิฐสูงเกิน 3 เมตร ต้องมีทับหลัง ค.ล.ส. แบ่งครึ่ง

ผนังก่ออิฐสูงเกิน 4 เมตร ต้องมีเสาเอ็น ค.ล.ส. แบ่งครึ่งกำแพง

 
     
     
     
 

 
 


9.การฉาบปูน

ก่อนฉาบปูนต้องจับเซี้ยมหรือการฉาบมุมเสา

ก่อนฉาบผนังอิฐ ต้องราดน้ำให้ชุ่ม

เมื่อฉาบปูนเสร็จแล้วต้องไม่มีรอยแตกร้าว

แนวเสาคานจะต้องได้ดิ่งจากระยะขนาดของเสาคานจะต้องเท่ากันสม่ำเสมอตลอดแนว

ผนังที่ถูกแดดมาก ๆ หลังฉาบจะต้องรดน้ำติดต่อกันอย่างน้อย 3 วัน

 
 

10.งานวัสดุพื้นผิว – ผนัง

กรณีปูพรม พรมท่อ ก่อนปูพรมต้องทำความสะอาดบริเวณเสียก่อน พื้นผิวที่ปูจะต้องขัดมัน    เรียบได้ระดับไม่เป็นหลุมเมื่อเสร็จแล้วจะต้องเรียบไม่เห็นรอยต่อหรือรอยย่น

ไม้ปาร์เก้ต้องปูสนิทแน่น รอยต่อไม่ควรห่างเกินกว่า 2 มม. หากมีรอยแผลที่ใหญ่กว่าต้องอุดและ
    เก็บสีให้เรียบร้อยการติดไม้บัวเชิงผนังต้องให้แนบสนิทกับผนัง

กระเบื้องเซรามิคพื้นผนัง ผิวหน้าผนังหรือพื้นที่กรุปูนต้องหยาบแต่เรียบเสมอหรือขีดผิวหน้าไว้

ก่อนการปูควรแช่กระเบื้องในน้ำก่อน แนวต่อกระเบื้องควรเป็นเส้นตรงพร้อมกับอุดรอยต่อ
   ให้เรียบร้อย

 
 


11.ฝ้าเพดาน

ฝ้าเพดานมีโครงเคร่าจะต้องวางให้ได้ระดับตัวที่ยึดโยงไว้กับโครงหลังคาต้องไม่ยึด
   เมื่อรับน้ำหนัก

รอยต่อของยิปซัมบอร์ด ต้องฉาบต่อด้วยผ้าเทปแล้วขัดให้เรียบเสมอกัน

 

 
 

12.งานติดตั้งสุขภัณฑ์ – ประปา

การติดตั้งต้องได้ดิ่งและฉาบ

ทดสอบการทำงานของชักโครกโถส้วม ท่อระบายน้ำทิ้งต่าง ๆ

 
 

 

 
   
     
   
     
     
     
     
 

 

 

 

 

 

 

 
     
     
     
     
     
 
       
 
 
 
W HOUSE CO.,LTD.
65/6 ซอยรามอินทรา 14 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
E-Mail whwhouse@yahoo.com โทรศัพท์. 0-2349-7668-70 แฟกซ์. 02-9435626