บริษัท ดับบลิวเฮ้าส์ จำกัด ร่วมกับบริษัทในสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน มอบจักรยานจำนวน 40 คัน
 
 
     
     
 
 
เพื่อใช้ในกิจการของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อร่วมรณรงค์โครงการค่านิยมไทย 12 ประการ
โดยมอบผ่านมล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมี นางพัชราภร อินทรียงค์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับมอบ
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557
 
   
   
 
     
 
W HOUSE CO.,LTD.
65/6 ซอยรามอินทรา 14 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
E-Mail whwhouse@yahoo.com โทรศัพท์. 0-2349-7668-70 แฟกซ์. 02-9435626