คุณวรวุฒิเป็นวิทยากรสัมนาเรื่อง"เทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง:วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"
 
 
     
     
 
 
สถาบันโลหะและวัสดุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 57
 
   
     
 
     
 
W HOUSE CO.,LTD.
65/6 ซอยรามอินทรา 14 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
E-Mail whwhouse@yahoo.com โทรศัพท์. 0-2349-7668-70 แฟกซ์. 02-9435626