บริษัทได้ผ่านการตรวจ รับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008
เพื่อเพิ่มความมั่นใจในมาตรฐานให้กับลูกค้าทุกท่าน
 
 
     
     
 
 
 
 
   
     
 
     
 
W HOUSE CO.,LTD.
65/6 ซอยรามอินทรา 14 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
E-Mail whwhouse@yahoo.com โทรศัพท์. 0-2349-7668-70 แฟกซ์. 02-9435626