- K'Chinnicha House  รูปแบบ Modern Style  พื้นที่ใช้สอย : 1370 ตร.ม.  
     
 
     
 
 

 

 
     
     
     
     
 
 
W HOUSE CO.,LTD.
65/6 ซอยรามอินทรา 14 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
E-Mail whwhouse@yahoo.com โทรศัพท์. 0-2349-7668-70 แฟกซ์. 02-9435626