- 4 ห้อง - 5 ห้อง - 3 คัน -735.63  ตร.ม - 36.70 x29.20 m.  
                     
 
   
 
  การออกแบบที่ นำความเป็นไทย มาใช้เป็นแนวความคิดในการออกแบบ ไม่ว่าจะเป็นการนำ เสากลมมาใช้ การนำน้ำมาเป็นส่วนหนึ่งของบ้าน เพื่อสร้างเป็นจุดนำสายตาในการเดินเข้าบ้าน รวมถึงเฉลียงหลังบ้านที่ให้ความเป็นส่วนตัวพร้อมกับการสร้างกิจกรรมร่วมกันภายในครอบครัว
สามารถเห็นบรรยากาศรวมถึงทัศนียภาพภายนอกได้อย่างทั่วถึง

การออกแบบ ตั้งใจให้ หลังบ้าน เหมาะกับพื้นที่บรรยากาศ ติดชายทะเล หรือ พื้นที่เป็นหุบเขา เพื่อมองเห็นทัศนียภาพได้โดยรอบ สร้างความโดดเด่นให้กับบ้านที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ อย่างลงตัว และไม่เหมือนใคร

 
     
   
 
 
Floor Plan 1
 
Floor Plan 2
 
     
     
 
 
W HOUSE CO.,LTD.
65/6 ซอยรามอินทรา 14 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
E-Mail whwhouse@yahoo.com โทรศัพท์. 0-2349-7668-70 แฟกซ์. 02-9435626