- 4 ห้อง - 6 ห้อง - 3 คัน -1018 ตร.วา - 28.00x45.00 m.  
                     
 
   
 
  โจทย์ในการออกแบบคือบ้านยังไม่ค่อยเห็นในบริษท์รับสร้างบ้านมากนัก และมีความทันสมัยที่อาจจะสามารถนำมาปรับให้เข้ากับคนอายุ
30-45 ปี ที่กำลังหาบ้านสักหลัง

โดยได้แนวทางการออกแบบที่เรียบง่ายแต่ดูมีความซับซ้อนและความหลากหลายในการใช้งานในแต่ละพื้นที่
เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกเหมือนกับว่าบ้านมีขนาดใหญ่ และได้นำน้ำมาเป็นส่วนร่วมในการแบ่งพื้นที่ใช้สอยทำให้บ้านร่มรื่นน่าอยู่มากขึ้น
และยังออกแบบเพดานชั้น 2 ให้มีลักษณ์ที่สูงเพื่อให้เกิดความรู้สึกที่โล่งไม่อึดอัด

ลักษณ์ของบ้าน บ้านจะเน้นการก่อกำแพง 2 ชั้น เพื่อลดความร้อนที่จะเข้ามากระทบต่อบ้านโดยตรง
 
     
   
 
 
Floor Plan 1
 
Floor Plan 2
 
     
     
 
 
W HOUSE CO.,LTD.
65/6 ซอยรามอินทรา 14 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
E-Mail whwhouse@yahoo.com โทรศัพท์. 0-2349-7668-70 แฟกซ์. 02-9435626