- 4 ห้อง - 6 ห้อง - 3 คัน - 156 ตร.วา - 27.00x23.00 m.  
                     
 
   
 
  ภายใต้แนวคิดอยู่กับธรรมชาติขุนเขา อย่างเรียบง่าย เป็นที่มาของแปลนและรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ง่ายไม่ซับซ้อน ใช้วัสดุที่สื่อถึงสภาพพื้นที่ เช่น
ไม้และหินภูเขาไปกับรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ดูทันสมัยแต่ไม่แปลกแยกกับธรรมชาติ
 
     
   
 
 
Floor Plan 1
 
Floor Plan 2
 
     
     
 
 
W HOUSE CO.,LTD.
65/6 ซอยรามอินทรา 14 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
E-Mail whwhouse@yahoo.com โทรศัพท์. 0-2349-7668-70 แฟกซ์. 02-9435626