- 4 ห้อง - 6 ห้อง - 3 คัน - 186 ตร.วา - 31.00x24.00 m.  
                     
 
     
   
 
  บ้านสไตล์โมเดิร์นทรอปปิคอลที่เน้นมุมมองที่ผสมผสานความหลากหลายในงานออกแบบอย่างลงตัวด้วย texture ของงานไม้ หินสังเคราะห์
และการใช้แสงธรรมชาติเข้าสู่ตัวบ้านเพิ่มมุมมองในมุมพักผ่อนส่วนตัว ด้วยกระจกและระเบียงขนาดใหญ่และเป็นส่วนตัว
 
     
   
 
 
Floor Plan 1
 
Floor Plan 2
 
     
     
 
 
W HOUSE CO.,LTD.
65/6 ซอยรามอินทรา 14 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
E-Mail whwhouse@yahoo.com โทรศัพท์. 0-2349-7668-70 แฟกซ์. 02-9435626