- 4 ห้อง - 5 ห้อง - 4 คัน -1,196  ตร.ม - 47 x 48 m. -564ตรว.  
                     
 
   
 
 

ความหลากหลายของช่วงวัยที่อาศัยอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่ ในแต่ละวัยความต้องการก็แตกต่างกัน จึงทำให้เกิดแนวคิดออกแบบบ้านเพื่อผู้สูงวัย ซึ่งเน้น ความปลอดภัย อำนวยความสะดวก ในการพักอาศัย ในทุกๆพื้นที่จะสามารถมองเห็นถึงวิวของสวน หรือสระว่ายน้ำ และยังมีเฉียงรอบสระว่ายน้ำที่เป็นพื้นที่สนทนาการ ซึ่งเป็นบ้านเพื่อการพักผ่อนได้โดยสมบรูณ์

รูปทรงของบ้านออกแบบผสมผสานโครงสร้างเหล็กและคอนกรีตให้ดูเรียบง่ายทันสมัย คำนึงถึงทิศทางแสงแดด-ลม เพื่อให้บ้านมีการถ่ายเทอากาศได้ดี บ้านไม่ร้อนอบอ้าว

 
     
   
 
 
Floor Plan 1
 
Floor Plan 2
 
     
     
 
 
W HOUSE CO.,LTD.
65/6 ซอยรามอินทรา 14 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
E-Mail whwhouse@yahoo.com โทรศัพท์. 0-2349-7668-70 แฟกซ์. 02-9435626