- 4 ห้อง - 6 ห้อง - 2 คัน

-180 ตร.วา

- 24.00x30.00 m  
                     
 
   
 
 

บ้าน 2 ชั้น 4 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ โปร่งโล่งด้วยโถงต้อนรับซึ่งนำไปสู่ห้องรับประทานอาหารแบบ Open to Ceiling อีกทั้งยังวางแปลนบริเวณโซนรับรอง
ให้สามารถมองเห็นถึงกิจกรรมแต่ละส่วนได้ โอ่โถงด้วยห้องรับแขกที่เปิดเชื่อมสู่สวนภายนอก ห้องสมุด ห้องโฮมเธียเตอร์ ห้องครัวขนาดกว้างขวาง
มีการแยกพื้นที่ห้องพักคนรับใช้เป็นสัดส่วน พื้นที่จอดรถได้ 2 คัน

 
     
   
 
 
Floor Plan 1
 
Floor Plan 2
 
     
 
 
W HOUSE CO.,LTD.
65/6 ซอยรามอินทรา 14 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
E-Mail whwhouse@yahoo.com โทรศัพท์. 0-2349-7668-70 แฟกซ์. 02-9435626